Navigatie

 

Navigatie

Nieuwsbrief

voorjaar 2018

 

Vrijwilligers en relaties van het Inloophuis

 

Telkens wanneer ik het Inloophuis binnenloop, valt me op hoe ontspannen het eraan toe gaat. En dat, terwijl het onderwerp dat ons verenigt, bepaald niet licht kan worden opgevat.

 

De ontspannen sfeer in het huis heeft alles te maken met de taakopvatting van de vrijwilligers. En misschien speelt daarnaast ook nog iets anders een rol. Het lijkt er namelijk op dat het onderwerp kanker steeds beter bespreekbaar is geworden.

Tijdens onze startperiode was er nog wel eens een gast die sprak over “K”. Nu hoor ik het gelukkig nooit meer. Integendeel, in een aantal kranten worden nu berichten of columns geplaatst die de ervaringen van mensen met kanker als onderwerp hebben. Recente voorbeelden zijn te vinden in De Volkskrant en het NRC/Handelsblad. Sterke voorbeelden van hoe mensen met hun ziekte omgaan en waarin ook de positie van de naasten uitdrukkelijk naar voren komt. Hun openheid is een steun in de rug voor alle inloophuizen!

 

Henk Wubbels,

Voorzitter Stichting Inloophuis Oude IJssel

 

 

Dank aan onze sponsors

 

Rondkomen zonder subsidie is niet eenvoudig. Dankzij de fantastische (financiële) medewerking van velen, blijkt het gelukkig tot nu toe toch mogelijk. Onze dank daarvoor is groot. Heel groot.

 

Kanker zet je leven op z’n kop. In het Inloophuis proberen we die wereld weer een beetje op z’n pootjes te krijgen. Dankzij uw medewerking kunnen wij mensen die met kanker te maken hebben weer een stukje op weg helpen door het bieden van psycho-sociale ondersteuning.

 

Wij bedanken:

  • Onze vrienden, onze hartsvrienden en ambassadeurs.
  • Wij bedanken BAX advocaten en alle lopers van de BAX2GIVE-run 
  • Wij bedanken de ING voor hun actie Help Nederland Vooruit waaruit wij een prachtige bijdrage ontvingen.
  • Wij bedanken Specsavers dat het Inloophuis Oude IJssel in het jaar 2018 hun goede doel is. Van iedere verkochte bril gaat dit jaar een deeltje naar het Inloophuis.
  • Wij bedanken de Rabobank voor de mogelijkheid dat hun leden ook op ons kunnen stemmen bij de Grote Clubactie!
  • Wij bedanken al die bedrijven die ons in natura helpen.
  • Wij bedanken u allemaal van harte, grote en kleine sponsors!

 

 

Na een druk half jaar, gloort de lente

 

Nog even en het is echt lente. We hebben er met z’n allen weer naar uit gekeken: een nieuw begin, de natuur ontwaakt, nieuw leven. Dat dat niet altijd vanzelfsprekend is hoef je onze gasten en vrijwilligers niet uit te leggen. Toch zul je dat niet merken als je in het Inloophuis komt. Gelukkig maar.

 

We hebben een druk half jaar achter de rug met een paar acties die mooie bedragen hebben opgeleverd waardoor we weer vooruit kunnen. Zo was er de actie van Specsavers (die nog dit hele jaar loopt), de actie van de ING die €2000 heeft opgebracht, de BAX-run, de statiegeldactie bij diverse supermarkten in de regio die tot nu toe ruim €900 heeft opgeleverd en nog een aantal kleinere donaties waar we niet minder blij mee zijn.

 

Maar ook intern zijn mooie dingen gebeurt: zo hebben we een nieuwe coördinator Vrijwilligers kunnen aantrekken in de persoon van Esther van den Esschert, en daar zijn we blij mee. En er hebben weer leuke activiteiten plaatsgevonden, naast ons vaste maandelijkse aanbod, zoals bloemschikken, de verwendag en een high tea. En natuurlijk niet te vergeten onze Lichtpuntjesconcerten op de laatste zondag van de maand, in het Inloophuis. Een groot succes, gezellig en voor iedereen toegankelijk!

Ook zijn onze 4 raadsvrouwen nog meer en zichtbaarder aanwezig. Ook bij hen kunnen onze gasten terecht voor een gesprek maar door hun professionele achtergrond van therapeut of pedagoog, kunnen zij de gasten verder helpen en eventueel verwijzen, als zij door hun omstandigheden vast zijn gelopen.

 

Al met al wordt er door onze vrijwilligers hard gewerkt om het onze gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken in het Inloophuis. Of dat ook daadwerkelijk lukt? Als ik naar de reacties kijk en luister dan denk ik het wel. Maar om het zeker te weten houden we binnenkort een enquête onder alle gasten. En met de uitkomst daarvan hopen we ons aanbod nog meer op de vraag van de gasten te kunnen afstemmen.

 

Aan onze naamsbekendheid wordt ook hard gewerkt en ook dat heeft al tot mooie contacten geleid. Zo leggen we contact met de middelbare scholen om te bekijken hoe we de jeugd beter kunnen bereiken, met oncologisch verpleegkundigen in de wijk en in het ziekenhuis, met huisartsen en hun praktijkondersteuners, met kerkgenootschappen, buurtteams en patiëntenorganisaties. Binnenkort schuiven we aan bij een oncologisch netwerk in de regio en gaan, samen met andere belangstellenden, bekijken of we ook een oncologisch netwerk in Doetinchem kunnen opzetten. Allemaal om zoveel mogelijk mensen te bereiken die iets aan het Inloophuis kunnen hebben. Want dat is wat wij iedereen die het nodig heeft, zo gunnen: de warmte en aandacht die je vindt in Inloophuis Oude IJssel.

 

Ik wens u een fijne lente en een mooie en warme zomer toe.

 

Elma Renken,

Manager Inloophuis Oude IJssel

 

Voorzitter En Manager Klein 

 

Delen