Navigatie

 

Navigatie

Manager Dorothé Hammecher

neemt afscheid

 

Dorothé Hammecher heeft op 7 september in een extra bijeenkomst voor de vrijwilligers aangekondigd per 1 november afscheid te nemen als manager van het Inloophuis Oude IJssel. Zij deelde mee dat het besluit haar zwaar valt omdat ze zich erg verbonden voelt met het huis, de vrijwilligers en de gasten. 

 

“Toen ik in juni 2014 in deze functie begon, noemde ik het mijn droombaan. Zo voelde het, en zo voelt het nog steeds”, aldus Dorothé. “Ik vond en vind het een voorrecht dat ik deze baan mocht vervullen. Wat fijn om te mogen werken op deze prachtige plek, met dit geweldige team van vrijwilligers en voor dit bijzondere doel. In de afgelopen twee jaar heb ik van het bestuur alle ruimte en vertrouwen gekregen om het Inloophuis op te bouwen tot wat het nu is. Dankzij het uitstekende team van vrijwilligers is het goed van de grond gekomen, ‘staat het als een huis’ en biedt het een warme plek voor iedereen die met kanker te maken heeft.” 

 

Toch neem Dorothé Hammecher na ruim twee jaar afscheid. Ze heeft er lang over nagedacht en deze zomer de knoop doorgehakt. 

Het bestuur van Stichting Inloophuis Oude IJssel betreurt haar vertrek. “In 2014 startte Dorothé als manager. Een functie waarvoor sinds januari van dit jaar de middelen ontbreken. Het is noch van het bestuur, noch van de manager ooit de bedoeling geweest om deze zo verantwoordelijke baan op vrijwillige basis uit te voeren. Het bestuur is zich sinds januari dan ook terdege bewust geweest van de consequenties die het besluit, om van de functie van manager tijdelijk een vrijwillige functie te maken, met zich meenam”, aldus Henk Wubbels, voorzitter van de stichting. 

 

Dorothé wil zich de komende tijd focussen op de doorstart van haar werk als zelfstandig interimmanager. “Ik wil mij vrij voelen om de daarvoor benodigde stappen te zetten. In combinatie met mijn functie in het Inloophuis, lukt mij dat niet.” 

 

Het bestuur begrijpt haar beweegredenen. “Wij kunnen niet anders dan grote waardering uitspreken voor de wijze waarop Dorothé zich de afgelopen periode voor het huis heeft ingezet. Wij wensen haar het allerbeste in haar verdere loopbaan en hopen haar met regelmaat nog even terug te zien in het huis”, aldus Henk Wubbels. 

 

De lege plek van Dorothé wordt ad interim opgevuld door Mariska Bais. “Wij zijn blij met de komst Mariska”, geeft Wubbels aan. “Wij hebben haar leren kennen bij de start van het Inloophuis. Zij was verantwoordelijk voor de organisatie van de opening door minister Schippers en zorgde ervoor dat de dag tot in de puntjes was verzorgd. De mogelijkheid om Mariska de komende periode in haar re-integratie traject als interim-manager aan onze organisatie te verbinden, hebben wij met beide handen aangegrepen. Wij hebben alle vertrouwen dat zij een waardig opvolger is voor Dorothé. Voor de langere termijn blijven wij op zoek naar een vaste manager.” 

De komende zes weken wordt Mariska ingewerkt door Dorothé.

 

Delen