Navigatie

 

Navigatie

Dorothé Hammecher

manager inloophuis

 

Dorothé Hammecher is benoemd tot manager van het Inloophuis Oude IJssel. Weliswaar opent het huis pas begin 2015 zijn deuren voor het publiek, maar Dorothé is al wel betrokken bij  de opbouw van de organisatie en het maken van een plan van aanpak voor de komende periode. Zij werkt thans aan de contouren van het activiteitenprogramma.  Ook zal zij de werving en selectie van vrijwilligers op zich nemen.

Dorothé Hammcher Zwartwit

foto: Anita Broda 

 

Veel kennis en ervaring

Henk Wubbels, voorzitter van de stichting: “In Dorothé Hammecher krijgen wij de manager die wij hoopten te vinden. Zij brengt veel kennis en ervaring  èn inzet mee. Wij zijn er van overtuigd dat zij zeer goed in staat is om het inloophuis op kwalitatief hoog niveau  gestalte te geven.  Zij zal het huis ook heel goed kunnen uitdragen naar alle partijen waarmee wij willen samenwerken, zoals de medische gezondheidszorg, de gemeentebesturen , de patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden.”

Dorothé Hammecher  is geboren en getogen in Ulft. Via wat omwegen belandde zij in Leiden en studeerde daar bestuurskunde aan de universiteit. Sinds 1991 is zij vooral werkzaam geweest bij de overheid. Eerst in loondienst, later als zelfstandig gevestigd interim-manager. Ondertussen deed zij ook een MBA  aan de Erasmus Universiteit en in Amerika.  Zij was beleidsambtenaar bij het Ministerie van VROM en adviseerde in die functie zowel de ambtelijke als de politieke leiding. In 2002 verhuisde zij met haar man en hun beide zoons naar de Achterhoek.  Vervolgens werkte zij vijf jaar in het managementteam van de Gemeente Doetinchem. Daarna heeft zij bij diverse gemeenten (o.a. Almelo, Apeldoorn) interim-managementfuncties  gehad.

 

Verschuiving in ambitie

In haar motivatiebrief bij de sollicitatie schrijft zij: “De belangstelling voor het werken in de palliatieve zorg heeft bij mij lang gesluimerd. Drie jaar geleden heb ik de eerste concrete stappen op dit pad gezet. Ik werk als vrijwilliger in Hospice Zutphen en volg de opleiding Rouw- en verliesbegeleiding aan de Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht.  De motivatie daarvoor ligt uiteindelijk in eigen verliessituaties die ik heb meegemaakt. Tegelijkertijd krijg ik uit mijn omgeving  de bevestiging dat ik er talent voor heb. Dit alles leidt dat er toe dat mijn definitie van ‘een zinvolle baan’ behoorlijk is verschoven. Het liefst zou ik mijn talenten inzetten in een omgeving waar zorg en aandacht wordt geboden voor (ernstig) zieke mensen. “

Als manager van het inloophuis krijgt zij daartoe nu volop de gelegenheid. Of, zoals Dorothé het zelf zegt: ‘ik geef hiermee een grote verandering aan mijn loopbaan, maar voor mij is dit echt een droombaan!’.

 

Delen